Regulamin - Rajd Nordic Walking
na dystansie 7,5 km

RAJD NORDIC WALKING - 7,5km
Dąbrowa 04.03.2023 r. (sobota), godz. 11:10

1. Organizator:

2. Cel imprezy:

3. Termin i miejsce:

4. Uczestnictwo:

Marsz Nordic Walking polega na przemieszczaniu się z zachowaniem naprzemiennej pracy rąk i nóg krokami do przodu, z jednoczesnym odpychaniem się kijami i z zachowaniem stałego kontaktu przynajmniej jednej stopy z podłożem.

Na trasie rajdu pojawi się sędzia !!!
Jeżeli sędzia zauważy, że zawodnik odrywa jednocześnie obydwie nogi od podłoża (następuje tzw. faza lotu) lub podbiega – daje zawodnikowi ostrzeżenie ustne, spisuje jego numer startowy i odnotowuje fakt w protokole. Ponowne upomnienie tego samego zawodnika może spowodować dyskwalifikację.

Podczas Rajdu Nordic Walking niedozwolone jest:

5. Zgłoszenia:

40 zł do 31.01.2023 r.- online, lub od 01.02-28.02.2023 r. - 60 zł 

Ostatnim dniem wnoszenia opłaty online i zapisu na panelu jest 28.02.2023 r. Po tym terminie nie ma możliwości zapisu ani wniesienia opłaty.

Pierwsze 400 uczestników (łącznie z biegiem na 15 km) zapisanych w internetowym panelu ze statusem wpłaty "OPŁATA" zamyka listę startową!!!

Zawodnicy zameldowani na terenie Gminy Dąbrowa chcący wziąć udział w rajdzie wnoszą opłatę startową w wysokości 20 zł !!!

Dane do przelewu:
GMINA DĄBROWA
BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU POMORSKIM O.DABROWA  78 8170 1021 0060 0343 2000 0310
z dopiskiem: startowe X Bieg Dębowy - NW, Imię i nazwisko zawodnika, data urodzenia

UWAGA!
Nr startowy nadawany będzie po weryfikacji opłaty wpisowej po zamknięciu listy startowej online - czyli 31 stycznia 2023 r.

Każdy poprawnie zweryfikowany zawodnik otrzyma SMS-em informacje o numerze startowym.

6. Nagrody, Kategorie:

Kobiety

Wiek Nagradzane miejsca Nagroda
13-29 lat I, II, III Puchar + nagroda
30-40 lat I, II, III Puchar + nagroda
41-50 lat I, II, III Puchar + nagroda
51 i więcej I, II, III Puchar + nagroda

Mężczyźni
Wiek Nagradzane miejsca Nagroda
13-29 lat I, II, III Puchar + nagroda
30-40 lat I, II, III Puchar + nagroda
41-50 lat I, II, III Puchar + nagroda
51 i więcej I, II, III Puchar + nagroda

Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych.

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymają:

Wszyscy uczestnicy którzy ukończą rajd otrzymają:

Pomiar czasu

Uczestników rajdu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin. Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas rajdu.

Oświadczenia, zgody

Program szczegółowy:

07:00 - Otwarcie biura zawodów (hala sportowa w Dąbrowie)

10:15 - Weryfikacja zawodników NW 

10:30 - Wyjazd uczestników rajdu NW na start (Parlinek) ul. Szkolna

11:10 - Start rajdu NW (według odrębnego regulaminu) - start z półmetka (Parlinek)

11:30 - Start biegu głównego Biegu Dębowego (15 km)

11:45 - Start biegu na 5 km

14:00 - Ceremonia zakończenia, wręczenie nagród

7. Postanowienia końcowe:

Organizator zapewnia bezpłatne miejsca noclegowe w Zespole Szkół w Dąbrowie (trzeba posiadać własny śpiwór i materac).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu.

8. Klauzula informacyjna dla zawodników

9. Szczególne regulacje związane z obowiązującym stanem epidemii (SARS-CoV-2):

W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią SARS CoV-2 Organizator zastrzega sobie prawo do:

O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje uczestników za pomocą wiadomości e-mail i/lub SMS.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności w przypadku zmiany sytuacji faktycznej, w tym w związku z epidemią Sars-CoV-2 lub zmianą przepisów prawnych. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie www.biegdebowy.pl lub na portalu Facebook).

W przypadku zmiany terminu biegu uczestnik może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty startowej. Zwrot następuje w analogiczny sposób jak opłata została wniesiona.

UWAGA RODZICE!
Podczas trwania biegów dla dzieci, rajdu NW oraz biegu głównego na terenie hali sportowej w Dąbrowie uruchomione zostanie "przedszkole biegowe". Będzie można w nim zostawić swoje pociechy pod okiem naszych nauczycieli tak, abyście sami mogli ukończyć Bieg Dębowy. Przedszkole czynne będzie w godzinach od 10:00 do 14:00