Regulamin Biegu na 5km

Bieg na 5 km (udział limitowany - 200 zawodników)

Specjalnie dla krótkodystansowców uruchamiamy bieg na 5 km, będzie to bieg dodatkowy w ramach Biegu Dębowego, który odbędzie się po starcie biegu głównego.

1. Organizatorzy i współorganizatorzy:

Start - Dąbrowa - 04.03.2023 r. (sobota) godz. 11:45

Trasa biegu:

Start i meta w Dąbrowie, nawrót w połowie dystansu w miejscowości Parlin (na wysokości 2,5 km oznaczonej matą pomiarową).

Nawierzchnia asfaltowa

Oznaczenie trasy znakami pionowymi co kilometr.

2. Program szczegółowy:

07:00 - Otwarcie biura zawodów (hala sportowa w Dąbrowie)

10:45 - Zamknięcie listy startowej (15km, 5km) i zamknięcie biura zawodów

10:45 - 11:15 - Rozgrzewka przy muzyce (Orlik)

           Wspólne zdjęcie na boisku ORLIK 

11:10 - Start rajdu NW (według odrębnego regulaminu) - start z półmetka (Parlinek)

11:30 - Start biegu głównego Biegu Dębowego (15 km)

11:45 - Start biegu na 5 km 

Dekoracja zawodników 5 km o godz. 12:45

14:00 - Ceremonia zakończenia, wręczenie nagród

 3. Klasyfikacje, kategorie, nagrody:

Kobiety

Wiek Nagradzane miejsca Nagroda
16-29 lat I, II, III Puchar + nagroda
30-39 lat I, II, III Puchar + nagroda
40-49 lat I, II, III Puchar + nagroda
50-59 lat I, II, III Puchar + nagroda
60 lat i więcej I, II, III Puchar + nagroda

Mężczyźni
Wiek Nagradzane miejsca Nagroda
16-29 lat I, II, III Puchar + nagroda
30-39 lat I, II, III Puchar + nagroda
40-49 lat I, II, III Puchar + nagroda
50-59 lat I, II, III Puchar + nagroda
60 lat i więcej I, II, III Puchar + nagroda

Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych.

Wszyscy uczestnicy otrzymają:

Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają:

4.Uczestnictwo, zgłoszenia, pomiar czasu, oświadczenia:

Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą na stronie biegu poprzez internetowy panel zapisów: PANEL ZAPISÓW

LIMIT UCZESTNIKÓW W BIEGU: 200 ZAWODNIKÓW 

Pierwsze 200 uczestników zapisanych na internetowym panelu ze statusem wpłaty "OPŁATA" zamyka listę startową!!!

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy:

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkiem, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.

UWAGA !

Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów lub posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez rodzica lub opiekuna.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

UWAGA !

Numer startowy nadawany będzie po weryfikacji opłaty wpisowej po zamknięciu listy startowej online - czyli w dniu 31 stycznia 2023 r.

Każdy poprawnie zweryfikowany zawodnik otrzyma SMS-em informacje o numerze startowym.

Pomiar czasu

Oświadczenia, zgody

5. Sprawy finansowe:

40 zł do 31.01.2023r- online, od 01.02-28.02.2023 r.- 60 zł 

Dane do przelewu:

GMINA DĄBROWA

BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU POMORSKIM O.DABROWA  78 8170 1021 0060 0343 2000 0310

z dopiskiem: startowe X Bieg Dębowy - 5 km, Imię i nazwisko zawodnika, data urodzenia

6. Postanowienia końcowe:

Organizator zapewnia bezpłatne miejsca noclegowe w Zespole Szkół w Dąbrowie (trzeba posiadać własny śpiwór i materac).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu.

7. Klauzula informacyjna dla zawodników

8. Szczególne regulacje związane z obowiązującym stanem epidemii (SARS-CoV-2):

W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią SARS CoV-2 Organizator zastrzega sobie prawo do:

O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje uczestników za pomocą wiadomości e-mail i/lub SMS.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności w przypadku zmiany sytuacji faktycznej, w tym w związku z epidemią Sars-CoV-2 lub zmianą przepisów prawnych. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie www.biegdebowy.pl lub na portalu Facebook).

W przypadku zmiany terminu biegu uczestnik może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty startowej. Zwrot następuje w analogiczny sposób jak opłata została wniesiona.

UWAGA RODZICE!

Podczas trwania biegów dla dzieci, rajdu NW oraz biegu głównego na terenie hali sportowej w Dąbrowie uruchomione zostanie "przedszkole biegowe". Będzie można w nim zostawić swoje pociechy pod okiem naszych nauczycieli tak, abyście sami mogli ukończyć Bieg Dębowy. Przedszkole czynne będzie w godzinach od 10:00 do 14:00