Regulamin X Biegu Dębowego
Bieg główny (15km)

BIEG GŁÓWNY - 15 km

Dąbrowa 04.03.2023 r. (sobota), godz. 11:30


1. Organizatorzy i współorganizatorzy:

2. Cel i założenia biegu:

3. Trasa biegu:

4. Program szczegółowy:

07:00 - Otwarcie biura zawodów (hala sportowa w Dąbrowie)

10:45 - Zamknięcie listy startowej (15km, 5km) i zamknięcie biura zapisów

10:45 - 11:15 - Rozgrzewka przy muzyce (Orlik)

             Wspólne zdjęcie na boisku ORLIK 

11:10 - Start rajdu NW (według odrębnego regulaminu) - start z półmetka (Parlinek)

11:30 - Start biegu głównego Biegu Dębowego (15 km)

11:45 - Start biegu na 5 km

14:00 - Ceremonia zakończenia, wręczenie nagród

5. Klasyfikacje:

Mężczyźni :                                      Kobiety :  

M16 16-19lat                                   K16 16-19lat    

M20 20-29lat                                   K20 20-29lat  

M30 30-39lat                                   K30 30-39lat    

M40 40-49lat                                   K40 40-49lat    

M50 50-59lat                                   K50 50-59lat    

M60 60-69lat                                   K60 60–69lat  

M70 70 lat i więcej                          K70 70 lat i więcej

Rywalizacja ma charakter koleżeński. Zawodnicy powinni należeć do jednego klubu oraz powinni prawidłowo (jednolicie) wpisać swoją przynależność klubową podczas zapisów do biegu.

Drużyny są czteroosobowe (mogą być mieszane). Wygrywa drużyna, której łączny czas czterech zawodników będzie najszybszy.

Nagradzamy 6 najszybszych drużyn (1-6 miejsca -puchary).

6. Nagrody:

Mężczyźni - klasyfikacja generalna:

Kobiety - klasyfikacja generalna:

Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych.

Wszyscy uczestnicy otrzymają:

Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają:

7. Uczestnictwo, zgłoszenia, pomiar czasu, oświadczenia:

Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą na stronie biegu poprzez internetowy panel zapisów: PANEL ZAPISÓW

LIMIT UCZESTNIKÓW W BIEGU: 400 ZAWODNIKÓW (łącznie z zawodnikami NW)

Pierwsze 400 uczestników zapisanych na internetowym panelu ze statusem wpłaty "OPŁATA" zamyka listę startową!!!

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy:

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkiem, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.

UWAGA !

Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów lub posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez rodzica lub opiekuna.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

UWAGA ! 

Numer startowy nadawany będzie po weryfikacji opłaty wpisowej po zamknięciu listy startowej online - czyli w dniu 28.02.2023 r.

Każdy poprawnie zweryfikowany zawodnik otrzyma SMS-em informacje o numerze startowym.

Pomiar czasu

Oświadczenia, zgody

8. Sprawy finansowe:

40 zł do 31.01.2023 r. online, od 01.02-28.02.2023 r. - 60 zł

Dane do przelewu:

GMINA DĄBROWA

BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU POMORSKIM O.DABROWA  78 8170 1021 0060 0343 2000 0310

z dopiskiem: startowe X Bieg Dębowy - 15 km, Imię i nazwisko zawodnika, data urodzenia

9. Postanowienia końcowe:

Organizator zapewnia bezpłatne miejsca noclegowe w Zespole Szkół w Dąbrowie (trzeba posiadać własny śpiwór i materac).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu.

10. Klauzula informacyjna dla zawodników 

11. Szczególne regulacje związane z obowiązującym stanem epidemii (SARS-CoV-2): 

W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią SARS CoV-2 Organizator zastrzega sobie prawo do: 

O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje uczestników za pomocą wiadomości e-mail i/lub SMS.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności w przypadku zmiany sytuacji faktycznej, w tym w związku z epidemią Sars-CoV-2 lub zmianą przepisów prawnych. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie www.biegdebowy.pl lub na portalu Facebook).

W przypadku zmiany terminu biegu uczestnik może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty startowej. Zwrot następuje w analogiczny sposób jak opłata została wniesiona. 

UWAGA RODZICE!

Podczas trwania biegów dla dzieci, rajdu NW oraz biegu głównego na terenie hali sportowej w Dąbrowie uruchomione zostanie "przedszkole biegowe". Będzie można w nim zostawić swoje pociechy pod okiem naszych nauczycieli tak, abyście sami mogli ukończyć Bieg Dębowy. Przedszkole czynne będzie w godzinach od 10:00 do 14:00