O Biegu Dębowym

Bieg Dębowy to wydarzenie biegowe składające się z:

Biegu głównego (15 km)
Biegu krótkiego (5 km)
Rajdu NW (7,5 km)
Biegu dla dzieci i młodzieży

LIMIT: 400 zawodników (łącznie z NW)

Kategorie:

Generalna - I, II, III miejsca K i M

Wiekowe - (7 kategorii wiekowych, osobno dla K i M)    16-19 lat    20-29 lat    30-39 lat    40-49 lat    50-59 lat   60-69 lat   70 lat i więcej

Najstarszy/sza zawodnik biegu - K i M

Najlepsi z Gminy Dąbrowa - I miejsce K i M

Najlepsi z Powiatu Mogileński - I miejsce K i M

Drużynowa (najlepsze 4-ki) - klasyfikacja 6 najlepszych drużyn 

Kategorie:

Generalna - I, II, III miejsce K i M

Wiekowa - (4 kategorie wiekowe, osobno dla K i M)    13-29 lat     30 40 lat     41-50 lat    51lat i więcej

Najlepsi z Gmina Dąbrowa - I, II, III miejsca K i M

Kategorie: 

Generalna - I, II, III miejsca K i M

Wiekowa - (5 kategorii wiekowych, osobno dla K i M)   16-29 lat     30-39 lat     40-49 lat    50-59 lat    60 lat i więcej    

Najlepszy zawodnik z Gminy Dąbrowa - I, II, III miejsca K i M

Biegi dzieci i młodzieży do 16 roku życia, w 5 kategoriach wiekowych (rocznikowych), na 5 dystansach.
W każdej z kategorii nagradzane są 3 najlepsze miejsca: osobno dla dziewcząt i osobno dla chłopców.