Kontakt

Organizatorzy

Dyrektor Biegu:

Marcin Barczykowski

tel. 607 654 848

e-mail: m.barczykowski@wp.pl


Koordynator biegu:

Marek Cyrok
tel. 781 154 571
e-mail:
zimowybiegdebowy@gmail.com


Dane organizatora:

Gmina Dąbrowa
ul. Kasztanowa 16
88-306 Dąbrowa
tel. 52-315-32-15/16