Kontakt

Organizatorzy

Dyrektor Biegu:

Marek Cyrok
tel. 781 154 571
e-mail: zimowybiegdebowy@gmail.com


Koordynator biegu:

Marcin Barczykowski

tel. 607 654 848

e-mail: m.barczykowski@wp.pl


Dane organizatora:

Gmina Dąbrowa
ul. Kasztanowa 16
88-306 Dąbrowa
tel. 52-315-32-15/16