Rywalizacja Nordic Walking na dystansie 7,5 km

REGULAMIN RAJDU NORDIC WALKING w Dąbrowie 3 marca 2018 r.


I. Organizator:

Organizatorem Rajdu Nordic Walking jest Gmina Dąbrowa (woj.kujawsko-pomorskie).


II. Cel imprezy:

Popularyzacja Nordic Walking jako masowej formy spędzania czasu wolnego.


III. Termin i miejsce:

 • Rajd Nordic Walking odbędzie się 3 marca w Dąbrowie k/Mogilna, na odcinku o długości 7,5 km
 • Start z półmetka biegu głównego z Parlinka do Dąbrowy
 • Zapisy zawodników w Biurze Zawodów (sala sportowa w Dąbrowie) trwają do godz. 10:15
 • Dla zawodników biorących udział w rajdzie podstawiony zostanie autobus, który zawiezie uczestników na start do Parlinka. Wyjazd o godzinie 10:40 (zbiórka na parkingu Zespołu Szkół w Dąbrowie, ul. Szkolna)
 • Start NW: 11:10 (półmetek biegu) 
 • Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi rajdu.

  Limit ukończenia rajdu: 1,5 godziny

IV. Uczestnictwo:

 • W rajdzie Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do dnia 3 marca 2018 roku ukończą 16 lat. Osoby, które nie ukończyły 16 lat mogą wystartować w rajdzie pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, w dniu 03.03.2018 r. do godz. 10:15.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 • Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd.
 • Rajd Nordic Walking ma charakter sportowy i  jest dokonywany pomiar czasu.

Marsz Nordic Walking polega na przemieszczaniu się z zachowaniem naprzemiennej pracy rąk i nóg krokami do przodu, z jednoczesnym odpychaniem się kijami i z zachowaniem stałego kontaktu przynajmniej jednej stopy z podłożem.

Na trasie rajdu pojawi się sędzia !!!
Jeżeli sędzia zauważy, że zawodnik odrywa jednocześnie obydwie nogi od podłoża (następuje tzw. faza lotu) lub podbiega – daje zawodnikowi ostrzeżenie ustne, spisuje jego numer startowy i odnotowuje fakt w protokole. Ponowne upomnienie tego samego zawodnika może spowodować dyskwalifikację.

Podczas Rajdu nordic walking niedozwolone jest:
 •   podbieganie,
 •   marsz z uniesionymi w górze kijami,
 •   niesportowe zachowanie,
 •   skracanie dystansu.

V. Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Internecie: www.biegdebowy.pl lub w dniu zawodów do godz. 10.15 w Biurze Zawodów.
 • Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, wyrażenie zgody na akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej w wysokości 
 • 40 zł do 31.01.2018 r.
 • 50 zł do 28.02.2018 r.
 • 60 zł do 3.03.2018 r.
 • zawodnicy zameldowani na terenie Gminy Dąbrowa - opłata 10 zł
 • Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora

 • Dane do przelewu:

  GLZS Olimpia Dąbrowa - subkonto!                            

  BGŻ BNP PARIBAS 16 1600 1462 1835 6593 1000 0002

  z dopiskiem: startowe VII Bieg Dębowy - NW, Imię i nazwisko zawodnika, data urodzenia

Z DNIEM 28 lutego 2018 R. -  PANEL ZAPISÓW ON-LINE będzie ZAMKNIĘTY!!!

Wpis na panelu zapisów pojawi się dopiero po uiszczeniu opłaty startowej i zweryfikowaniu jej na koncie organizatora.

UWAGA!
NR STARTOWY  NADAWANY BĘDZIE PO WERYFIKACJI OPŁATY WPISOWEJ PO ZAMKNIĘCIU LISTY STARTOWEJ ONLINE - CZYLI 1 MARCA 2018 R.
Każdy poprawnie zweryfikowany zawodnik otrzyma na maila/sms-em informacje o numerze startowym.

VI. Nagrody, Kategorie:

 •  Open K i M - nagradzamy trzy pierwsze miejsca nagrodami rzeczowymi i pucharami.
 • Kategorie wiekowe:

Kobiety

Wiek

Nagradzane miejsca

Nagroda

16-29 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

30-40 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

41-50 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

51 i więcej

I, II, III

Puchar + nagroda


Mężczyźni

Wiek

Nagradzane miejsca

Nagroda

16-29 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

30-40 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

41-50 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

51 i więcej

I, II, III

Puchar + nagroda • Nagradzamy trzy pierwsze miejsca kobiety i mężczyźni z Gminy Dąbrowa pucharami i nagrodami rzeczowymi
 • Każdy zawodnik który ukończy rajd otrzyma pamiątkowy medal
 • W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje pakiet startowy, a w nim: numer startowy z chipem, agrafki, baton, napój energetyczny

VII. Postanowienia końcowe:

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie biegu.
 • Podczas rajdu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej.
 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zapewnia bezpłatne miejsca noclegowe w Zespole Szkół w Dąbrowie (własny śpiwór i materac).
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu.