Mapa trasy

Osoby biorące udział w biegu na 5km i 15km startują z ul. Sportowej.
Uczestnicy rajdu NW zawożeni będą autokarem do Parlinka na start. Meta rajdu NW znajduje się na ul. Sportowej.