Druki do pobrania

 Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu w biegu na 15 km, 5 km i NW oraz  Biegach dla Dzieci i Młodzieży 
jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów 
lub posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez rodzica lub opiekuna.
ĉ
Bieg Dębowy,
16 sty 2020, 02:31
ĉ
Bieg Dębowy,
16 sty 2020, 02:31